Mijn werkwijze

Mijn belangrijkste taak als kostuumontwerper is het achterhalen van wat een regisseur wil vertellen .
Mijn verhouding tot de regisseur bestaat erin dat ik graag actief meedenk en creatieve suggesties doe, zowel verbaal als via de kostuums.
Vanuit dit regieconcept ontwikkel ik een creatief antwoord : het kostuumconcept.

De inspiratie, die ene onbepaalde prikkel, kan schuilen in de tekst en/of aangereikt worden vanuit de dramaturgie.
Ik probeer dit gevoel tastbaar te maken in het algemeen kostuumconcept en ik materialiseer die indruk in een uiteindelijk resultaat: het kostuum.

Kijken naar mensen is een constante, een tweede natuur, een creatief proces in mijn leven en een onuitputtelijke inspiratiebron voor mijn werk.

Wat straalt iemand uit of wat wil iemand uitstralen?
Hoe vallen stoffen rond een lichaam? Soepel, breekbaar, dynamisch, statisch…?
Welke rol speelt kleding in de verhoudingen tussen mensen?
Welke bekrachtiging geven ze aan wat ze doen en wie ze zijn?

Een kostuum verbeeldt. Een kostuum helpt de acteur om voor een beperkte tijd in de huid te kruipen van een karakter .
Het observeren van de acteur: zijn uitstraling, lichaamshouding en motoriek is voor mij noodzakelijk om tot een goed kostuumontwerp voor het personage te komen.
Ik maak een voorstel in functie van het groter geheel met oog voor de psychologisering en synergie tussen de verschillende personages.

Het kostuum heeft slechts bestaansrecht bij de gratie van een voorstelling. Zodra het doek valt of de opnames achter de rug zijn, trekt de betekenis zich uit het kostuum terug. Ik ontwerp kostuums die a priori vergankelijk zijn. Wat overblijft zijn lappen stof en een mooie herinnering in het hoofd van de toeschouwer.

Naast dit creatieve aspect, heb ik als kostuumontwerper een grote praktische verantwoordelijkheid. Beschik over organisatorisch talent, werk praktisch, gestructureerd en planmatig.
Heb ervaring om binnen opgelegde budgetten te werken en kan obstakels tijdens een creatieproces op een rustige en flexibele manier oplossen.