Biografie

Sinds 1993 werkt ik als freelance multidisciplinair sociaal-kunstenaar, sociaal-designer, documentaire regisseur en kostuumontwerper.  

Als kostuumontwerper werkte ik voor en met verschillende kunstenorganisaties in binnen en buitenland.Sinds 1993 ben ik betrokken bij tal van spraakmakende producties in de kunsten  oa. Jan Fabre, Wim Vandekeybus, Alain Platel, Koen Augustijnen, Ivo Van Hove, Alex Van Warmerdam, Simon De Vos, Piet Arfeuille, Ramsey Nasr, David Strosberg, Xavier Lukomski, Dominique Van Malder, Theatre les Tanneurs, Théâtre Varia, Het gevolg, Theater Stap, Dito Dito, KVS, Het Toneelhuis, Les Ballets C de la B, Toneelgroep Amsterdam, La Monnaie/ De Munt, De Vlaamse Opera, Transparant, De Roovers, Het Paleis, Olympique Dramatique, Tristero, Artemis, Walpurgis, Bronks,…. Aanvullend gaf ik les als gastdocente kostuumontwerp aan de Koninklijke Academie voor Schone kunsten in Antwerpen, Evtec instituut in Vaanta (Finland) en de Toneelacademie van Maastricht.

Het observeren van mensen en het analyseren van hun gedragingen in combinatie met hoe ze door middel van kledij hun eigen identiteit vormgeven, is voor mij de basis voor mijn aanpak als kostuumontwerper. Vandaar ook mijn interesse voor documentaire film en -fotografie. Deze interesse bracht mij tot het zelf regisseren van een documentaire ‘Ik lief’, een documentaire over de liefdesbeleving van een 30-jarige actrice met het syndroom van Down. Deze documentaire was de basis van, en de aanleiding voor de theatervoorstelling ‘puur /ik lief’ die ik concipieerde en regisseerde bij theater Stap.

De projecten waar ik doorheen de jaren aan meewerkte, die mij het dichtst aan het hart liggen, en mij meest gevormd hebben, zijn niet alleen artistiek interessant maar zijn ​​ook maatschappelijk relevant. Mijn affiniteit met deze projecten komt deels door de collectieve creatie processen, deels door de maatschappelijke relevantie van de thema’s die worden aangepakt en het boeiend artistiek onderzoek dat eraan gekoppeld is. Op deze manier evolueerde ik stilaan van een geëngageerde kostuumontwerper, documentaire regisseur en theatermaker naar een multidisciplinair sociaal-kunstenaar en sociaal-designer, die zelf sociaal-artistieke en social-design projecten en concepten ontwikkelde.

 

Al ruim 10 jaar bouw ik als sociaal kunstenaar aan een parcours rond kunsten & immaterieel erfgoed (in textiel) en probeer zo ook bruggen te slaan naar diversiteit en duurzaamheid. Ik voelde de behoefte om mijn sociaal, artistiek en innovatief talent in te zetten en om vanuit mijn visie en mijn artistieke praktijk een maatschappelijke impact te creëren. Vanuit deze visie richtte ik in 2012 DOEK vzw op die inmiddels een reeks interessante labo’s achter de rug heeft.

https://www.doek-vzw.com/over-doek

DOEK neemt textiel als uitgangspunt om een artistiek, experimenteel, innovatief en ambachtelijk platform te vormen dat duurzame artistieke en sociaal-design concepten creëert. In de stedelijke context richt DOEK zich tot een superdiverse community van kunstenaars, ontwerpers, onderzoekers, makers en ambachtslui die oog hebben voor grote uitdagingen in de samenleving: solidair samenleven en respect voor het natuurlijk evenwicht.

Onder de vleugels van DOEK ontwikkelde en co-creëerde ik projecten zoals o.a. TexUp, 4 Reuzen voor Borgerhout, Tour d’Anvers, Knooppunt,… Momenteel loopt ook een nieuw project “Vrijhaven”. Het project brengt een groep superdiverse nieuwkomers samen in ‘ontmoetingsateliers’ rond textiele ambachten en introduceert hen in het in de Vlaamse musea bewaarde textiele erfgoed van hun land van herkomst. Het project wil een inclusieve ruimte scheppen waar een dynamiek ontstaat gebaseerd op kennisdeling- en uitwisseling. Het gaat over het doorgeven van tradities, over de betekenis van erfgoed, etnografie en migratie, stedelijkheid en identiteit.